Ekopsikoloji Eğitimleri

Her birimiz doğada kendimizi olduğumuzdan daha iyi hissetme eğilimindeyiz. Ancak günümüzde
doğadan giderek uzaklaştık. Yaşadığımız şehirlerde yeşil alanlar azaldı, soframıza gelen gıdalar
tazeliğini yitirdi, plastikler çevremizi sardı, tüketim toplumu hep daha fazlasını satın almamızı
beklerken anlam duygumuzu yitirdik, yönümüzü kaybettik.
Ormanlar, denizler, hava, toprak, hayvanlar, bitkiler… Tüm insan dışı dünya insanın neden olduğu
yıkımla karşı karşıya. Evimize bunca zarar vermişken bundan etkilenmememiz mümkün mü? Doğayı
tükettikçe biz de tükeniyoruz. Günümüz insanının yaşadığı ruhsal sorunlarla ekolojik krizler arasında
gözden kaçırılmayacak bir ilişki var. Yaşadığımız gezegenin iyilik haliyle insanlığın iyilik hali birbiriyle
bağlantılı.
Yeryüzüyle beraber iyileşmek için ekosistemle uyumlu bir hayat sürmek ve doğayla kurduğumuz
bağları derinleştirmek için neler yapabileceğimizi öğrenmeliyiz.
Bu ilişkileri incelediğimiz teorik ve uygulamalı eğitimler, workshoplar ve seminerlerle günümüz
dünyasının sorunlarına yeni bakış açıları ve çözüm yolları bulacağız.

Bu kategoride henüz yayınlanmış yazı yok.