Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Temelli Projeler

Toplumsal cinsiyet kavramı, kadın ile erkek, eril ile dişil arasında var olduğu düşünülen farkları ve bunlar hakkındaki fikirleri belirtmek için kullanılır. Buradaki temel fikir, bu farkların toplumsal olarak inşa edildiğidir. Kadın ve erkek olmanın, kadın ve erkek kimliğinin ne olduğunun hepsi kültürün ürünleridir. 20. yüzyılın sonlarında kullanılan “Toplumsal cinsiyet” terimi cinsiyet farklılığının kültürel inşası açıklamak için kullanıldı. O zamana kadar kadın ve erkek arasındaki farkların doğadan kaynaklandığı, toplumsal ilişkilerini, konumlarını, var olma tarzlarını ve iktidar ilişkilerini belirleyenin de bu farklar olduğu kabul ediliyordu. Bu yaklaşım aslında tüm bunlara bir değişmezlik atfediyordu. Bugün geldiğimiz noktada kadınların erkeklere kıyasla çoğunlukla dezavantajlı konumda olmalarının nedeni toplumsal cinsiyetin kadınların toplumsal dünyasını şekillendirme tarzıdır. Kadınları dört duvar arasına kapatan, baskı altında tutan ve yaşamlarını tanımlayan ataerkil ilişkileri görünür kılmak ve düzeltmek için hem kadınlara hem de erkeklere bakmak zorundayız. Yani toplumsal cinsiyet sistemlerini incelemeliyiz. 118-T Tarabya Lions Kulübü sponsorluğunda ve uzman psikolog Deniz Çakmakkaya’nın koordinatörlüğünde yürütülen “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Temelli Projeler” kapsamında gerçekleştirilen “Bir de Buradan Bak!” webinar serisinde her ay bir konuğumuzla toplumsal şiddetsizlik için neler yapabileceğimizi konuşacağız. Bunu yaparken de medyadan, edebiyattan, sinemadan ve görsel sanatlardan örneklerle kadın ve erkeğin temsil ediliş şekillerini, rollerini ve ilişkilerini inceleyeceğiz. Etkinliğimiz herkese açık ve ücretsizdir.